Slide background

Hypnose

Koncentreret opmærksomhed

Slide background

Ro & Balance

Ind i essensen

Slide background

Indre fred

Slide background
Slide background
Slide background

Depression

 

Omkring 500.000 danskere rammes af en svær depression i løbet af deres liv.

Endnu flere oplever mildere former for depression.

Undersøgelser har vist at kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd. Meget tyder på at kvinder biologisk er mere følsomme for stress end mænd - og stress går meget hyppigt forud for en depression.
Svære depressioner forekommer dog lige hyppigt blandt begge køn.

 

Hvornår er man deprimeret

 

WHOs definition på behandlingskrævende depression

 

Mindst to af følgende symptomer:

- følelse af nedtrykthed
- Markant nedsat lyst/interesser
- Reduceret energi, svær træthed

Samt mindst to af følgende:

- Nedsat selvtillid eller selvfølelse
- Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse
- Tanker om død eller selvmord
- Tænke og koncentrationsbesvær
- Svær indre uro eller modsat: Hæmning
- Søvnforstyrrelser
- Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit

Opfylder du to af de første og to af de næste kriterier, har du en mild depression.
Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra 2. gruppe.
Ved svær depression se alle syptomer i første gruppe samt fem af symptomerne fra næste gruppe.
Ved svær depression bør du søge læge da det kan være en god ide med understøttende medicinsk behandling en periode.

 

Hvad er normale og unormale reaktioner

Det er vigtigt at skelne mellem normale stemningsudsving som vi kan opleve dem når vi for eksempel er i sorg og krise.
Vi kan alle være triste og kede af det i perioder.
Hvis flere af ovenstående symptomer står på i mere end ca 14 dage og hvis arbejdsevnen eller forholdet til andre mennesker påvirkes i sværere grad,  kan det dreje sig om noget mere omfattende hvor der kan være behov for proffesionel hjælp.

 Jeg kan hjælpe dig med

-
at finde ud af om det er depression det drejer sig om
- hjælpe dig til selvforståelse
- Via hypnose,  give dig ro i kroppen så koncentration og hukommelse bedres markant
- At bedre søvn og evt. appetit
- Bryde tankemylder (rumination)
- Give dig redskaber til at blive opmærksom på de tidlige advarselssignaler der går forud for  
  depression
- Bedre din tillid til dig selv
- Finde din indre styrke så du igen kan se lysere på tingene


 

 

 

 

 

Kontakt

Foto Annette

Annette Bech
Jordbærvej 24
8641 Sorring
Tlf.: 2893 9640
mail@annettebech.dk

Kurser

Kursus - Selvhypnose

Selvhypnose er en stærk metode, hvormed du selv kan ændre dine tankemønstre, forestillingsevne og vaner.

Læs mere …

Mindfulness undervisning

Mindfulness aftener

"Det er ikke muligt at opnå fred i den omgivende verden medmindre vi har fundet indre fred"
Goldie Hawn
pga stor søgning ift behandlinger i klinikken, er mindfulness aftener i Århus sat i bero!

Læs mere …

Login Form

   AnnetteBech Toplogo 
Samtaleterapi og hypnose
Jordbærvej 24  8641 Sorring • Tlf.: 2893 9640 • CVR 37374660 • mail@annettebech.dk
Icon home Icon mail Icon map Icon face
certifikater