Slide background

Hypnose

Koncentreret opmærksomhed

Slide background

Ro & Balance

Ind i essensen

Slide background

Indre fred

Slide background
Slide background
Slide background

Neuro Linguistisk Programmering (NLP)
NLP er terapi, baseret på sprog og sprogbrug, på en måde der kan være med til at forme tanker og adfærd .
NLP er en terapiform der anerkender, at vores sind har sit eget sprog hvor vi afkoder og tolker vores omgivelser ud fra.
Vi tolker/afkoder vores oplevelser i indre følelser, billeder, lyde og ord.
Nogle gange kan denne tolkning/afkodning være af negativ karakter og kan føre til uhensigtsmæssige handlemønstre og angst!

NLP kan kortlægge uhensigtsmæssige oplevelser/kodninger og ændre på den måde vi sanser, føler og reagerer på så vi, med ro i sindet kan fokusere på det liv vi ønsker at have!

NLP blev skabt gennem studier og modellering  (efterligning af kompetencer og ressourcer hos succesfulde mennesker. Mennesker der var eksperter på deres områder.)

Teknikkerne benyttes således til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i vores liv.

Det være sig både i forbindelse med mentaltræning for idrætsudøvere og for erhvervsfolk samt til at afhjælpe følelsesmæssige problemstillinger af enhver art.


I NLP taler man om forudsætninger. Det er måder vi kan vælge at betragte os selv, vores relationer og vores kommunikation på som skaber større fleksibilitet i vores tankesystem og som dermed skaber et givtigt værdigrundlag for et forandringsarbejde.

Forudsætningerne er:

1. Kortet er ikke det samme som landskabet
2. mennesker har alle de ressourcer de har brug for
3. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd
4. Intet har betydning uden de tanker vi tillægger det
5. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får
6. Hvis noget ikke virker, gør noget andet
7. Respekt for andres model af verden
8. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback
9. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible
10. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport( mangel på tillidsfuld kontakt/kemi)

Kontakt

Foto Annette

Annette Bech
Jordbærvej 24
8641 Sorring
Tlf.: 2893 9640
mail@annettebech.dk

Kurser

Kursus - Selvhypnose

Selvhypnose er en stærk metode, hvormed du selv kan ændre dine tankemønstre, forestillingsevne og vaner.

Læs mere …

Mindfulness undervisning

Mindfulness aftener

"Det er ikke muligt at opnå fred i den omgivende verden medmindre vi har fundet indre fred"
Goldie Hawn
pga stor søgning ift behandlinger i klinikken, er mindfulness aftener i Århus sat i bero!

Læs mere …

Login Form

   AnnetteBech Toplogo 
Samtaleterapi og hypnose
Jordbærvej 24  8641 Sorring • Tlf.: 2893 9640 • CVR 37374660 • mail@annettebech.dk
Icon home Icon mail Icon map Icon face
certifikater