Slide background

Hypnose

Koncentreret opmærksomhed

Slide background

Ro & Balance

Ind i essensen

Slide background

Indre fred

Slide background
Slide background
Slide background

"Selvskade er den psykiske smertes nyeste ansigt"
fra artikel i informationen 23 marts 2012


Omkring 15% af alle unge skærer i sig selv eller skader sig selv på andre måder.
Der ses i øjeblikket en tendens til at tallet er stigende.


Jeg kan hjælpe med
- at få indsigt i sammenhængen mellem oplevede hændelser, dine følelser, impulser, tanker og
  den selvskadende adfærd.
- Hjælpe dig med at forstå dine følelser og at at du kan arbejde konstruktivt med dem og
  håndtere dem mentalt så du ungår selvskade.
- at finde det tidspunkt hvor den selvskadende handling opstod første gang som en mulighed.
- at kigge på generelle tanke, handlemønstre og leveregler
- at hele dit indre barn så du bliver istand til at give dig selv omsorg og kærlighed.
- at sætte dig fri af dit ubevidste, tankemæssige fængsel så du kan få øje på de muligheder du
  har for at finde kærligheden til dig selv og derigennem finde de ressourcer du allerede har men som du måske har glemt eller fortrængt. 

Selvskade handler om at overkomme psykisk smerte og ikke om at få opmærksomhed eller omsorg. Ofte er der følelser som skyld og skam forbundet med selvskade og derfor bliver handlingen ofte skjult fra omgivelserne.


Selvskade er ikke det samme som selvmordsforsøg men kan, over tid blive så uoverkommelig en tilstand at denne udvej kan poppe op som en mulighed hos den selvskadende.

Tegn på selvskade:


- Ar og sår på enten arme, ben, mave, bryst eller andre skjulte steder på kroppen
- Hvis personen altid går med lange ærmer, støttebind, armbånd ol. uanset vejrforhold
- undskyldninger for aldrig at deltage i svømning, strandture eller andet der kan afsløre sår og
  ar på kroppen.
- spiseforstyrrelse, herunder forstoppelse, mavepine, hovedpine og svimmelhed.
- urealistisk selvopfattelse " jeg er ikke pæn nok, fed ol."
- overdreven dyrkning af sport
- Isolation og tilbagetrækning fra sociale sammenhænge
- Lavt selvværd, synes ikke at han/hun er vigtig - forsøger at gøre alle tilpas
- Voldsomme humørsvingninger
- Dårlig koncentration og/eller rastløshed

Man skelner mellem Impulsiv og tvangsmæssig selvskadende adfærd.


Ved den impulsive form kan ønsket om at skade sig selv opstå som en pludselig opstået impuls der fx resulterer i cutting (at skære/snitte i sig selv) - Dette medfører umiddelbar lettese af den indre stress der kan være opstået som følge af et indre pres.
Hos nogen opstår dette pres ifm at skulle "præstere" som under eksamenslæsning.

Den tvangsmæssige selvskade er en tilbagevendende selvskade der foregår næsten uafhængigt af omstændighederne eller den følelsesmæssige tilstand.
Dette kan vise sig ved fx. at trække hår ud (trikotillomani) eller ved at pille i sår.
Denne tvangsmæssige selvskade er blevet en form for vane og foregår ofte automatisk og ureflekteret.
Hos nogen bliver dette et ritual fx ved sengetid da det ellers vil føles vanskeligt at falde i søvn.

Det kan indimellem være vanskeligt at skelne mellem de to former da den impulsive selvskade kan blive så påtrængende at den udføres hver dag.

Formålet med selvskadende adfærd kan være:

At nedregulere og dæmpe svære følelser som fortvivlelse, sorg, angst, vrede ,jalousi.
Tillige er evnen til at mærke sit eget "værd" (selvværd) svært nedsat eller oftest ikke eksisterende.

Den udløsende årsag kan være:

- skilsmisse
- selvmord eller selvmordsforsøg i familien eller blandt venner
- Sociale vanskeligeheder (svært ved at få venner)
- Mobning
- Kæresteproblemer
- Ulykke (sig selv, venner el, familie)
- Seksuelt misbrug
- Fysisk eller psykisk vold
- alkoholmisbrug hos nære familiemedlemmer (mor/far)
- Problemer med seksuel orientering
- Faglige problemer


Kontakt

Foto Annette

Annette Bech
Jordbærvej 24
8641 Sorring
Tlf.: 2893 9640
mail@annettebech.dk

Kurser

Kursus - Selvhypnose

Selvhypnose er en stærk metode, hvormed du selv kan ændre dine tankemønstre, forestillingsevne og vaner.

Læs mere …

Mindfulness undervisning

Mindfulness aftener

"Det er ikke muligt at opnå fred i den omgivende verden medmindre vi har fundet indre fred"
Goldie Hawn
pga stor søgning ift behandlinger i klinikken, er mindfulness aftener i Århus sat i bero!

Læs mere …

Login Form

   AnnetteBech Toplogo 
Samtaleterapi og hypnose
Jordbærvej 24  8641 Sorring • Tlf.: 2893 9640 • CVR 37374660 • mail@annettebech.dk
Icon home Icon mail Icon map Icon face
certifikater